Izolator

Kontakt

Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o.
ul Biskupińska 14
30-732 Kraków
tel. 0048/ 12/ 269-00-11
fax 0048/ 12/ 267-37-28

NIP: 679-002-89-86
REGON: 350553452-94000000-59-1-648-35005
BRE BANK S.A. O/KRAKÓW
64 1140 1081 0000 2318 9700 1002
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827

Edyta Siudak
Tel. 012/261-05-61
Fax:012/267-37-28
Kom. 0/66-11-06-011
e-mail: izolatory@ces.com.pl
CES | ul. Biskupińska 14, 30-732 Kraków | tel. 012 269 00 11, fax. 012 267 37 28 | NIP: 679-002-89-86
www.ces.com.pl www.upsces.pl

Izolatory energetyczne. Izolator.